Ośrodek Stacjonarnej Opieki Medycznej Pulmo w Wołominie oferuje kompleksową rehabilitację ambulatoryjną oraz rehabilitacje w trybie stacjonarnym.

Nasze usługi są dostępne zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnych świadczeń medycznych. Współpracujemy również z PZU ZDROWIE.