Jonoforeza jest zabiegiem z wykorzystaniem prądu galwanicznego, za pomocą którego aplikujemy lek, umożliwiając jego głębsze wchłanianie.